PLIKI COOKIES - nasza witryna wykorzystyje niekt鏎e pliki 'cookies' ('ciasteczka'). S to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze u篡tkownika, niezb璠ne do obs逝gi stron i m.in. analizy statystyk ruchu w witrynie. Przebywaj帷 na naszych stronach wyra瘸j Pa雟two zgod na u篡wanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pa雟twa przegl康arki.

PRZEPΧWOMIERZE. Pomiary przep造wu 軼iek闚 i innych cieczy


TEORIA / PRZEDMIOT OFERTY

W 鈍ietle obowi您uj帷ych przepis闚 ka盥y obiekt gospodarki wodno-軼iekowej zobligowany jest do rozliczania si z ilo軼i odprowadzanych 軼iek闚. Problematyka tego typu rozlicze i zwi您anych z nimi uk豉dami pomiarowymi wymieniana jest w kilku obowi您uj帷ych aktach prawnych – m.in.: w ustawie „Prawo wodne”, „Prawo ochrony 鈔odowiska”, „Zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie 軼iek闚” oraz Rozporz康zeniach Rady Ministr闚 „w sprawie op豉t za korzystanie ze 鈔odowiska” i Zarz康ze Prezesa G堯wnego Urz璠u Miar.

Aktualnie znanych jest wiele metod dokonywania pomiar闚 przep造wu cieczy na obiektach gospodarki wod-kan. W zale積o軼i od aplikacji i lokalnych uwarunkowa pomiar odbywa si mo瞠 m.in. za pomoc przep造womierza ultrad德i瘯owego, elektromagnetycznego lub dopplera.

W naszej ofercie znajd Pa雟two wszystkie powy窺ze urz康zenia. Oferujemy kompleksowe rozwi您ania - opr鏂z dostawy mo磧iwy jest r闚nie monta, uruchomienie oraz dalszy nadz鏎. Nasze wieloletnie do鈍iadczenie oraz setki wdro穎nych aplikacji s du篡m atutem naszej firmy.

PODSTAWA PRAWNA

G堯wny Urz康 Miar

Biuro Metrologii Prawnej

Urz康zenia do pomiaru ilo軼i odprowadzanych 軼iek闚 nie podlegaj w Polsce prawnej kontroli metrologicznej. Zagadnienia prawnej kontroli metrologicznej przyrz康闚 pomiarowych reguluj: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z p騧n. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporz康zenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrz康闚 pomiarowych (Dz. U. Nr 5. poz. 29 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 728) i rozporz康zenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzaj闚 przyrz康闚 pomiarowych podlegaj帷ych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13, z 2010 r. Nr 110, poz. 727 oraz z 2013 r., poz. 630). Prawnej kontroli metrologicznej tzn. zatwierdzeniu typu i legalizacji podlegaj przyrz康y pomiarowe, kt鏎e mog by stosowane w zakresie okre郵onym w art. 8 ust. 1 ustawy oraz s wyszczeg鏊nione w rozporz康zeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzaj闚 przyrz康闚 pomiarowych podlegaj帷ych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Przyrz康y i uk豉dy do pomiaru ilo軼i odprowadzanych 軼iek闚 nie s uj皻e w ww. rozporz康zeniu, a wi璚 nie podlegaj prawnej kontroli metrologicznej - urz康ze tych nie dotyczy obowi您ek zatwierdzenia typu oraz legalizacji.

Przyk豉dowe instalacje naszych urz康ze do pomiaru przep造wu------------

Koryto Parshall'a P6 w studni Przetwornik pomiarowy FLOWBOX - wskazania chwilowe i sumaryczne przep造wu
Koryto Parshall'a P6 w studni Przetwornik pomiarowy FLOWBOX
Przelew mierniczy zamontowany w studni Przetwornik pomiarowy FLOWBOX
Przetworniki pomiarowe FLOWBOX w szafach ochronnych

1. Pomiar nat篹enia przep造wu cieczy w warunkach grawitacyjnych

TEORIA / ZAΜ浩NIA

Jednym z bardziej ekonomicznych i sprawdzonych sposob闚 pomiaru przep造wu cieczy jest pomiar w kana豉ch grawitacyjnych w oparciu o metody pi皻rzeniowe. W metodzie tej pomiar nat篹enia przep造wu cieczy dokonywany jest na podstawie przeliczenia przez przetwornik pomiarowy aktualnego poziomu (spi皻rzenia) cieczy w elemencie pomiarowym (korycie lub przelewie mierniczym), mierzonego przez czujnik ultrad德i瘯owy, na wielko嗆 nat篹enia przep造wu. Z uwagi na dok豉dno嗆 tej metody pomiarowej, 豉two嗆 monta簑 i stosunkowo niskie koszty zestawu pomiarowego cieszy si ona w ostatnim czasie coraz wi瘯szym zainteresowaniem.

ZASADA DZIAxNIA

Pomiaru poziomu cieczy w elemencie spi皻rzaj帷ym dokonuje si poprzez pomiar czasu przelotu wi您ki ultrad德i瘯owej mi璠zy czujnikiem, a powierzchni cieczy, kt鏎ej poziom ma by mierzony. Wielko嗆 ta s逝篡 - po uwzgl璠nieniu zale積o軼i poziomu od przep造wu dla ponad 20 zw篹ek i przelew闚 - do wyznaczania przez przep造womierz aktualnego przep造wu cieczy.

BUDOWA ZESTAWU POMIAROWEGO
Przep造womierz FLOWBOX
* Przep造womierz FLOWBOX = Ultrad德i瘯owy czujnik poziomu z kablem 陰cz帷ym + Przetwornik M1600
Zobacz------------

Element spi皻rzaj帷y (koryto pomiarowe lub przelew mierniczy)
Zobacz------------

2. Pomiar nat篹enia przep造wu cieczy w warunkach ci郾ieniowych

Przep造womierze elektromagnetyczne przeznaczone s do pomiaru przep造wu cieczy w zamkni皻ych instalacjach ruroci庵owych. Mierz przep造w cieczy pr康oprzewodz帷ych - czystych i zanieczyszczonych, agresywnych i oboj皻nych chemicznie oraz pr康oprzewodz帷ych mieszanin i pulp. Przewodno嗆 elektryczna mierzonego medium dla wykonania standardowego powinna by wi瘯sza od 5 mS/cm. Urz康zenia nie powoduj spadku ci郾ienia i nie posiadaj cz窷ci ruchomych.

Zobacz------------

Przyk豉dowe zdj璚ia:

Do pobrania------------

home | pomiary fizykochemiczne | pomiary poziomu | pomiary przep造wu | przep造womierz | aplikacje | kontakt