Kontakt z DI-BOX

flaga PL flaga UA flaga BEL

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Aparatura DI-BOX na oczyszczalni ścieków

----------------

 

PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest dostawa aparatury pomiarowo-sterującej dla oczyszczalni ścieków. Oferujemy szeroki zakres pomiarów fizykochemicznych wody i ścieków, pomiarów przepływu i poziomu, realizowanych na oczyszczalniach ścieków. Nasze pomiary realizujemy w oparciu o standardowe wykonania jedno-lub dwutorowe przetworników pomiarowych DI-BOX lub w oparciu o wieloparametrowy, modułowo-sieciowy system pomiarowy Net-BOX.

Proponujemy następujące pomiary: pomiar iloœci ścieków na wlocie i wylocie oczyszczalni, przy użyciu przepływomierza FLOWBOX lub przepływomierza elektromagnetycznego wraz z pomiarem pH oraz konduktywności, realizowanym przez pH-metr M1100pH (lub M110pH) i konduktometr M1300 (lub M130), pomiary i kontrola potencjału redox, realizowane przez miernik redox M1100redox (lub M110redox), stężenia tlenu, niezbędne do sterowania natlenianianiem, realizoane przez tlenomierz M1200 (lub M120), pomiary i kontrola gęstości osadu niezbędne do sterowania procesem recyrkulacji, rezlizowane przez gęstościomierz M1500 (lub M150).

 

  1. Pomiar ilości ścieków, pomiar i kontrola pH i konduktywności

  2. Sterowanie przepompownią na podstawie sygnałów z czujników poziomu

  3. Pomiar i kontrola potencjału redox oraz pomiar i kontrola stężenia tlenu

  4. Kontrola i sterowanie natlenianianiem

  5. Pomiar i kontrola potencjału redox oraz pomiar i kontrola stężenia tlenu

  6. Pomiar i kontrola gęstości osadu i sterowanie procesem recyrkulacji

  7. Pomiar i kontrola pH

  8. Pomiar ilości ścieków

Przykładowe instalacje na oczyszczalni ścieków-------

Copyright 2002-2017 DI-BOX